Names - Foods: Nombres - las comidas

Names - Adjectives: Nombres - los adjetivos

Names - Foods and Adjectives: Nombres - las comidas y los adjetivos

Names - Foods plus Adjectives: Nombres - las comidas más los adjetivos