• NAMES - FOODS: NOMBRES - LAS COMIDAS

     

    NAMES - ADJECTIVES: NOMBRES - LOS ADJETIVOS

     

    NAMES - FOODS AND ADJECTIVES: NOMBRES - LAS COMIDAS Y LOS ADJETIVOS