• NAMES - FOODS: NOMBRES - LAS COMIDAS

   

  NAMES - ADJECTIVES: NOMBRES - LOS ADJETIVOS

   

  NAMES - FOODS AND ADJECTIVES: NOMBRES - LAS COMIDAS Y LOS ADJETIVOS

   
   

  NAMES - FOODS PLUS ADJECTIVES: NOMBRES - LAS COMIDAS MÁS LOS ADJETIVOS