• 1st period: Spanish PLC

  2nd period: Spanish 3 Advanced

  3rd period: Spanish 3 Advanced

  4th period: Spanish 2

  5th period:Planning/Lunch

  6th period: Spanish 2

  7th period: Spanish 3 Advanced

  8th period: Planning