•  Period  Class
  1st Period PLC
  2nd Period Panning
  3rd Period Algebra II with Statistics
  4th Period Planning
  5th Period
  Algebra I with Probability
  6th Period Algebra I with Probability
  7th Period Algebra II with Statistics
  8th Period  Cheerleading